ئاپتونوم رايونلۇق مائارىپ ئىنتىزام تەكشۈرۈش كومىتېتىنىڭ شۇجىسى ئامانگۈل ئىمىنجان

ئاپتونوم رايونلۇق ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش ئىشخانىسىنىڭ مۇئاۋىنى مۇدىرى ئەنۋەر ئەخمەت

ئاپتونوم رايونلۇق ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش ئىشخانىسى سۇئال بۆلۈمىنىڭ مەسئۇلى يۇنۇس راخمان